ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА, ОБЩ. НИКОЛАЕВО, ГР. НИКОЛАЕВО

Прием за учебната 2020 / 2021 година

Прием за учебната 2020 / 2021година

Презентация за представяне на училището на Виртуалната Областна панорама

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПГ “АТАНАС ДАМЯНОВ”

 

ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИЕМ

 

 СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ:

 

¨ ПРОФЕСИЯ/ СПЕЦИАЛНОСТ: ШЛОСЕР/       

                                ШЛОСЕРСТВО

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 3  ГОДИНИ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА

СТЕПЕН НА ПРОФ.КВАЛИФИКАЦИЯ: ПЪРВА

 

· ПРОФЕСИЯ/ СПЕЦИАЛНОСТ: ЕЛЕКТРОМОНТЬОР/ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

       СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА

       СТЕПЕН НА ПРОФ.КВАЛИФИКАЦИЯ: ВТОРА

 

 

Организация по приема :

 

1. Подаване на документи за участие в първи етап на класиране  - 03.07 – 07.07.2020 г. (вкл.)

2. Обявяване на списъците с приетите ученици от първи етап на класиране – до 13.07.2020 г. (вкл.)

3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на документи за участие във    втори етап на класиране – до 16.07.2020 г.

4. Обявяване на списъците с приетите ученици от втори етап на класиране – до 20.07.2020 г.

5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – до 22.07.2020 г.

6. Обявявяне на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – 23.07.2020 г.

7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 24.07-27.07.2020 г.  

8. Обявяване на списъците с приетите ученици от трети етап на класиране –    29.07.2020 г.

9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – до 30.07.2020 г.

10. Обявявяне на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – 03.08.2020 г.

11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване    до 10.09.2020 г. (вкл.)

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg