ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА, ОБЩ. НИКОЛАЕВО, ГР. НИКОЛАЕВО

История на училището

Училището е открито с разпореждане № 287 от 15.09.1964 година на МС, като ПТУ по Електропорцелан към ЕПЗ “Ленин”  гр. Николаево с 49 ученика, 7 учители и 2 възпитатели.
От 1972 година училището е в сегашната си сграда.
През учебната 1973/1974 година училището прераства в СПТУ по Електропорцелан.
От учебната 2001/2002 година се преобразува в Професионална гимназия “Атанас Дамянов”.
През 2014 година училището отбеляза своя 50 годишен юбилей.
В момента се обучават 186 ученика дневно обучение по специалност "Електрообзавеждане на производството" - 5 паралелки и 3 паралелки по  специалност "Шлосерство" и 34 ученика задочно обучение по специалност "Електрообзавеждане на производството" - 9 и 12 клас.  

ДИРЕКТОРИ

НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
1. Павлина Вълкова                                        - от 1964г. до 1973 г.

2. Янка Димова                                               - от 1973г. до 1983 г.

3. инж. Златка Стоилова                                 - от 1983 до 1984 г.

4. инж. Илия Георгиев Дичев                          - от 1984 г. до 1997 г.

5. Стефка Нинова Навущанова                        - от 1997 г. до 2015 г.

6. Петко Пеев Петков                                       - от 2015 г.
5.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg