ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА, ОБЩ. НИКОЛАЕВО, ГР. НИКОЛАЕВО

Учители

ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА  УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УЧИЛИЩЕТО ПРЕПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ УЧИТЕЛИ:

 1. Петко Пеев Петков                                                        -  Директор
 2. инж. Деляна Семова Братоева-Кръстева                 - Заместник директор по учебната дейност
 3. Здравка Йорданова Кючукова                                       - учител по БЕЛ и История и цивилизация
 4. Силвия Атанасова Стайкова                                      -  учител по Български език и литература и Руски език
 5. инж. физ. Росица Иванова Томова                               -  учител по Математика, Физика и астрономия 
 6. Христо Атанасов Атанасов                                        -  старши учител по професионални предмети
 7. инж. Румяна Иванова Стратиева                                - учител по теоритично професионално обучение
 8. Веселина Иванова Иванова                                           -  учител по  Английски език
 9. Петко Стойков Петков                                                 - учител по География и икономика, История и цивилизация
 10. инж. Станка Калинова Маринова                               - учител теоритично професионално обучение
 11.  Христо Миленов Паричков                                         - учител по Физическо възпитание и спорт
 12. Татяна Господинова Чакърова                                   -  учител по обща професионална подготовка
 13. Айнур Зюлкер Енгер                                                      - учител по Биология и ЗО, Химия ООС
 14. инж. Диана Колева Христова                                      - учител  професионално обучение
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg