Учители

ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА  УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА В УЧИЛИЩЕТО ПРЕПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ УЧИТЕЛИ:

 1. Петко Пеев Петков                                                        -  Директор
 2. инж. Деляна Семова Братоева                                     - Заместник директор по учебната част
 3. инж. Анета Георгиева Нейчева                                     - Ръководител ИКТ
 4. Мария Динкова Ханзърова                                           -  учител по Български език и литература и Руски език
 5. Христо Атанасов Атанасов                                           -  старши учител по професионални предмети
 6. инж. Росица Иванова Томова                                       -  учител по Математика, Физика и астрономия 
 7. инж. Румяна Иванова Стратиева                                 - учител по теория на специалността 
 8. Веселина Иванова Иванова                                         -  учител по Биология и здравно образование и Английски език
 9. Мишо Минчев Минчев                                                   - учител по География и икономика, философски цикъл
 10. Здравка Йорданова Кючукова                                    - учител по БЕЛ и История и цивилизация
 11. Венелин Дянков Генев                                                 - учител практическо професионално обучение
 12.  Христо Миленов Паричков                                         - учител по Физическо възпитание и спорт
 13. Татяна Господинова Чакърова                                    -  учител по обща професионална подготовка
 14. Емилия Димитрова Пенчева                                        - лектор по Химия ООС
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg