Седмично разписание за вторият учебен срок на учебната 2019/2020 година

 

СЕДМИЧНА   ПРОГРАМА

 

на  Професионална гимназия”Атанас Дамянов” гр. Николаево

 

за втори учебен срок  на учебната 2019 / 2020 година, влиза в сила от 06.02.2020 година

 

 

час

8 а клас

Ел.монтьор

8бклас

Шлосери

9а клас

Ел.монтьор

9б клас

Шлосери

10а  клас

Ел.монтьор

11а клас

Ел.монтьор

12а клас

Ел.монтьор

 

ПОНЕДЕЛНИК

1

Математика

Предприемачество ОбПП

Електротехника ОтПП

История и цивилизации

Английски език

География и икономика ЗИП

Български език и литература

2

Биология и здравно образование

Математика

Електротехника РПП

География и икономика

История и цивилизации

Лабораторна практика Електрически машини и апарати 1гр.

Лабораторна практика

Електрически машини и апарати 2гр

Български език и литература ЗИП

3

История и цивилизации

Английски език

Електротехника РПП

Философия

Математика

Лабораторна практика

Електрически машини и апарати 1гр.

Лабораторна практика

Електрически машини и апарати 2гр

Икономика

4

Предприемачество ОбПП

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Технология на сглобяването и ремонт на машини  СПП

Биология и здравно образование

Лабораторна практика

Електрически машини и апарати 1гр

Лабораторна практика

Електрически машини и апарати 2гр.

Математика

5

Физическо възпитание и спорт

Физика и астрономия

Български език и литература

Руски език

География и икономика

Лабораторна практика

Електрически машини и апарати 1гр

Лабораторна практика

Електрически машини и апарати 2гр

Чужд език по професията

6

Английски език

Изобразително изкуство

Математика

Физическо възпитание и спорт

Философия

История и цивилизация

Елeктрообзавеждане на производството

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

 

ВТОРНИК

1

Химия и опазване на околната среда

Английски език

География и икономика

Технология на сглобяването и ремонт на машини  РПП

Електротехника ОПП

Математика

Учебна практика

2

Български език и литература

Химия и опазване на околната среда

Математика

Български език и литература

Електротехника ОПП

Английски език

Учебна практика

3

Български език и литература

Предприемачество РПП

Физ.възпитание и спорт

Български език и литература

Химия и опазване на околната среда

Осветителна техника

Учебна практика

4

Предприемачество РПП

Български език и литература

Химия и опазване на околната среда

Математика

Електрически измервания ОПП

Физическо възпитание и спорт

Учебна практика

5

Математика

Биология и здравно образование

Български език и литература

Химия и опазване на околната среда

География и икономика

Български език и литература

Учебна практика

6

Техническа механика РПП

Философия

Руски език

Изобразително изкуство

Английски език

Електрически машини и апарати

Учебна практика

7

Физика и астрономия

Материали и заготовки РПП

 

Информационни технологии 1 гр.

 

 

Физическо възпитание и спорт модул

 

ФУЧ  сборна група   Мини футбол

 

 

 

СРЯДА

1

Информационни технологии

 1 гр.

Технология на сглобяването и ремонт на машини  РПП

История и цивилизации

Математика

Български език и литература

Английски език

Електрообзавеждане  на производството

2

География и икономика

Материали и заготовки РПП

Математика

Здравословни и безопасни условия на труд РПП

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт модул`

Чужд език по професията

3

Английски език

Предприемачество РПП

Физическо възпитание и спорт

Физика и астрономия

Техническо чертане  РПП

Монтаж и експлоатация

Свят и личност

4

Техническа механика РПП

Английски език

Електротехника РПП

История и цивилизации

Физика и астрономия

Осветителна техника

Български език и литература

5

Физика и астрономия

Български език и литература

Английски език

Информационни технологии 1 гр.

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Електрообзавеждане  на производството

6

Биология и здравно образование

Български език и литература

Изобразително изкуство

Стругарство РПП

1 гр

Руски език

География и икономика ЗИП

Производствена практика

7

Информационни технологии

2 гр.

Физическо възпитание и спорт модул

Физика и астрономия

Стругарство РПП

1 гр

Електрически измервания РПП

История и цивилизация

Производствена практика

Следобед

1

 

 

 

Информационни технологии 2гр.

Производствена практика

 

 

2

 

 

 

Стругарство РПП

2 гр

Производствена практика

 

 

3

 

 

 

Стругарство РПП

2 гр

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

1

Български език и литература

Технология на сглобяването и ремонт на машини  РПП

Биология и здравно образование

Информационни технологии 2гр.

Техническо чертане  ОтПП

Български език и литература

Математика

2

Материалознание РПП

Физика и астрономия

История и цивилизации

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература ЗИП

Електрообзавеждане на производството

3

Философия

Биология и здравно образование

Информационни технологии 1 гр.

Обработка  на материали ОтПП 2 гр.

Физическо възпитание и спорт

Математика

Монтаж и експлоатация

Електрообзавеждане на производството

4

Математика

История и цивилизации

 

Обработка на материали РПП 2 гр.

Биология и здравно образование

Руски език

Електрически машини и апарати

Физическо възпитание и спорт

5

Английски език

Български език и литература

 

Обработка на материали РПП 2 гр.

Руски език

Икономика ОПП

Математика

Електроснабдяване

6

История и цивилизации

Математика

 

Обработка на материали РПП 2 гр.

Техническо чертане РПП

Биология и здравно образование

Физическо възпитание и спорт

География и икономика ЗИП

7

Физическо възпитание и спорт модул

Английски език

Обработка на материали ОтПП 1 гр.

Информационни технологии 2 гр.

Техническо чертане РПП

История и цивилизации

Философия

Икономика

 

следобед

1

-

-

Обработка на материали РПП 1 гр

 

 

Производствена практика

-

-

2

-

-

Обработка на материали РПП 1 гр

 

 

Производствена практика

-

-

3

-

-

Обработка на материали РПП 1 гр

 

 

-

-

-

 

ПЕТЪК

1

Български език и литература

Информационни технологии 1 гр.

Физическо възпитание и спорт модул РПП

Английски език

Физика и астрономия

Български език и

литература ЗИП

Електроснабдяване

2

Изобразително изкуство

История и цивилизации

Английски език

Химия и опазване на околната среда

Физическо възпитание и спорт модул

Учебна практика електромонтажна 1гр.

Учебна практика електромонтажна 2гр.

Свят и личност

3

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Здравословни и безопасни условия на труд РПП

Български език и литература

Химия и опазване на околната среда

Учебна практика електромонтажна 1гр.

Учебна практика електромонтажна 2гр.

География и икономика ЗИП

4

Физическо възпитание и спорт

Технология на сглобяването и ремонт на машини РПП

Химия и опазване на околната среда

Математика

Изобразително изкуство

Учебна практика електромонтажна 1гр.

Учебна практика електромонтажна 2гр.

Български език и литература ЗИП

5

Предприемачество РПП

Математика

Философия

Технология на сглобяването и ремонт на машини РПП

Български език и литература

Учебна практика електромонтажна 1гр.

Учебна практика електромонтажна 2гр.

Физическо възпитание и спорт

6

Материалознание РПП

География и икономика

Електротехника

Физическо възпитание и спорт

модул

 

История и цивилизации

Учебна практика електромонтажна 1гр.

Учебна практика електромонтажна 2гр.

Икономика

7

Техническа механика РПП

Информационни  технологии

2 гр

Руски език

Здравословни и безопасни условия на труд РПП

Философия

Учебна практика електромонтажна 1гр.

Учебна практика електромонтажна 2гр.

 

 

ДИРЕКТОР ПГ:

                                       / Петко Петков  /

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg