ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА, ОБЩ. НИКОЛАЕВО, ГР. НИКОЛАЕВО

За учебната 2020/2021 година в ПГ "Атанас Дамянов" има сформирани следните групи по проект "Подкрепа за успех":

1. Група за допълнително обучени по Български език и литература - ръководител Силвия Стайкова
2. Група за допълнително обучени по Математика - ръководител инж.физ. Росица Томова
3. Група за допълнително обучени по Професионална подготовка /Материали и заготовки/ - ръководител Христо Атанасов
4. Група за допълнително обучени по Професионална подготовка /Електротехника/ - 
ръководител инж. Деляна Братоева-Кръстева
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg