ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА, ОБЩ. НИКОЛАЕВО, ГР. НИКОЛАЕВО

За учебната 2020/2021 година в ПГ "Атанас Дамянов" има сформирани следните групи по ЗИ:

1. "Забавна математика" - ръководител инж. физ. Росица Иванова Томова, главен учител по Математика и Физика и астрономия
2. "Млад техник в машиностроенето" - ръководител Христо Атанасов Атанасов, старши учител по професионална подготовка
3. "Екологичен живот"  - ръководител Веселина Иванова Иванова, учител по Английски език и Биология и ЗО
4. "Дигитален пътещественик - ръководител Татяна Господинова Чакърова, учител по обща професионална подготовка и ИТ 
5. "Обичам да спортувам" - ръководител Христо Миленов Паричков, учител по Физическо възпитание и спорт и треньор по футбол
6. "Творя и се забавлявам" - ръководител инж. Деляна Семова Братоева-Кръстева, ЗДУД и старши учител по професионална подготовка
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg