ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА, ОБЩ. НИКОЛАЕВО, ГР. НИКОЛАЕВО

обществен съвет

Анелия Димитрова Георгиева - председателфинансиращ органanelia-byrgas@abv.bg08896940132017титуляр
Румен Матеев Стоянов - членродители2020титуляр
Фана Сашева Йорданова - членродители2020титуляр
Ахмед  Ахмедов Алиев- членродители2018титуляр
Фатме Арабаджиева - членродители2020титуляр
Мелиха Шабидин Коче - членродители2018титуляр
Любомир Георгиев Щътов - членработодатели08867295192017титуляр
Али Алиев Ахмедовродители2020 титуляр
Стефан Александров Аксиниев- членродители2020титуляр
Михаил Михайлов Мартинов - членродители2018титуляр

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg