обществен съвет

Анелия Димитрова Георгиева - председателфинансиращ органanelia-byrgas@abv.bg08896940132017титуляр
Анета Мерджанова - членродители2018заместник
Асен Веселинов Христов - членродители2018титуляр
Ахмед Алиев Ахмедов - членродители2018титуляр
Виолета Руменова Ангелова - членродители2018заместник
Златка Симеонова Йосифова - членродители2018титуляр
Любомир Георгиев Щътов - членработодатели08867295192017титуляр
Мариана Емилова Донкова - членродители0титуляр
Милко Митков Иванов - членродители2018заместник
Михаил Михайлов Мартинов - членродители2018титуляр
Неделчо Радославов Миланов - членродители08963688100титуляр
Недка Димитрова Георгиева - членродители08938478862018тит
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg